طراحی نرم افزار

دپارتمان انفورماتیک زیست پزشکی و سلامت (بخش بیوانفورماتیک) انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، در زمینه طراحی و توسعه نرم افزار (تحلیل نرم افزار، پیاده سازی و تست نرم افزار، استقرار، آموزش و پشتیبانی) آماده ی ارائه ی خدمات می باشد.

نمونه نرم افزار های طراحی شده توسط واحد بیوانفورماتیک: